Bättre tegelfasad med Stofix

Stofix-panelerna är gjorda av äkta tegel, men enklare och snabbare att installera och har en mer praktisk ventilerad konstruktion. En väl fungerande och hållbar fasad garanterar bekvämt boende i årtionden framöver. Stofix tegelfasad kan fås med ett stort urval tegelalternativ.

Stofix prefabricerade tegelpaneler levereras från fabrik till byggplatsen och kan snabbt monteras med ett moduluppbyggt monteringssystem. Systemet är lättmonterat och enskilda tegelstenar behöver inte hanteras vid byggplatsen.

Stofix är idealiskt för krävande tillämpningar.Stofix, Twin City, Slovakia

Stofix är också lämplig för byggnader när tegelfasaden måste anpassas till byggnadens särdrag. Stofix ventilerade tegelfasadsystem kan fås med alla typer av tegel och ytstrukturer. Detta bidrar till att förbättra energieffektiviteten i många offentliga byggnader och samtidigt öka funktionaliteten och komforten – utan att behöva kompromissa med arkitekturen.

Så här monteras Stofix tegelpaneler på väggen

Eftersom Stofix tegelpaneler kan monteras snabbt, behöver byggnaden inte täckas med byggställningar och täckning under lång tid. Allt arbete kan göras från personlyftar, en vägg i taget. Den enda utrustning som behövs är handverktyg, och mängden tegel- och betongdamm är minimal.

Stofix tegelpaneler kan även monteras på vintern. Frusen mark tål lyftutrustningen bättre, och skadorna på gräs och planteringar kring byggnaden blir mindre. När projektet är avslutat, är byggnaden klar att motstå regnen under den kommande sommaren.

 

 

Låt oss hjälpa dig att välja den bästa tegelfasaden för byggnaden – vare sig du vill bevara den befintliga arkitekturen eller ge byggnaden ett helt nytt utseende.

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.