Teknisk information om tegelskivan

Teknisk information om tegelskivan

Stofix -tegelskivan är en kombinerad konstruktion av en bränd tegelplatta, en pressad metallstomme och polymermodifierat fogmurbruk. En normal tegelskiva tillverkas i standardstorlekar 600 x 1200 mm.

Tegelskivorna dimensioneras och skärs på byggplatsen. Ifall hörnelement används i de yttre hörnen och i fönstersmygarna, så planerar Stofix Oy elementen enligt angivna dimensioner. Endast hörnelementen tillverkas med standardmått. Tegelskivorna lämpar sig såväl för nybyggda som renoverade byggobjekt. I en fasad av Stofix -tegelplattor kan man fritt kombinera olika färger.

 

Fasadyta Bränt tegel
Storleken på en enskild ytplatta Standard tegelplatta 285x85x20, specialtegelplatta 270x75x20
Fog Polymermodifierad cementbaserat fogbruk
Fogmurbrukets elasticitet 4 %
Fogens yta Mikrosten (stenkross)
Efterfogningstemperatur > +5, torktid 3 dygn
Stomme Varmförzinkad 350-600 g/m², tjocklek 0,7 mm
Stofix-tegelskivans storlek 0,72 m²
– höjd 600 mm
– bredd 1200 mm
– tjocklek 21 mm
Vikt ca 40 kg / m²
Ytplattans förband 1/2, 1/3 sten samt löpförband
Värmerörelse 0,5 mm / m (20 °C – +50 °C)
Spaltbredd (min) Kallbeklädd 25 mm, isolerad 35 mm
Rörelsefogar 7,5 m mellanrum ifall längden/bredden överstiger 12 m
Isoleringsmöjlighet 40 – 250 mm
Fästanordningar Varmförzinkad 350-600 g/m², tjocklek 2,0 mm
Skenor Varmförzinkad 350-600 g/m², tjocklek 1,25 mm

Mera information i planeringsinstruktionerna »

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.