En funktionellare tegelfasad med Stofix

Stofix är av äkta tegel samtidigt som den har en smartare fästmekanism och konstruktion. En fungerande och hållbar fasad garanterar boendetrivseln för årtionden framöver. En Stofix-tegelfasad tillverkas i olika tegelalternativ; vi väljer tillsammans den som passar bäst på ert hus – antingen med respekt för tegelarkitektur eller för att fräscha upp husets utseende.

tegelfasad-gammal-konstruktion stofix-ny-konstruktion

Gammal konstruktion

  • tegelmurning 130mm
  • isolering 100mm
  • bärande väggkonstruktion

Ny konstruktion

  • tegel 20mm
  • luftspalt 35mm
  • solering 200mm (150 + 50)
  • bärande konstruktion

 

Stofix tillverkas av tegel

Stofix är en äkta tegelfasad, som tillverkas av bränd lera. Stofix-tegelfasadens hörn samt fönstersmygar och dörrposter kan också utarbetas noggrant med äkta hörntegel, som fullbordar ett ståtligt utseende. Stofix har valts som beklädnad för flera objekt med värdefull tegelarkitektur.

Gammal tegelfasad

Ny tegelfasad

 

Bättre energieffektivitet utan att ändra på fasaden

Med en fasad av Stofix-tegelplattor kan energieffektiviteten i ett tegelhus avsevärt förbättras. Stofix är tunnare än en traditionell tegelfasad, vilket ger plats för mera värmeisolering inom samma ytterdimensioner. Och med Stofix behöver man garanterat inte ge avkall på fasadens hållbarhet – tvärtom.

vanhaseinä

 

Begär en värdering av en Stofix-tegelfasad på ert hus

Vi berättar gärna mera om hur en fasad av Stofix-tegelplattor kan förbättra ert hus.

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.