En äkta, men mera funktionell tegelfasad

Stofix är en äkta tegelfasad. Den håller i slagregn och vinterkyla. Stofix
ventilerat tegelfasadsystem kombinerar tegelfasadens fördelar med ett modernt, effektivt sätt att bygga.

Fasadmurning på 2010-talet

Förr hade man tegelmurar för att hindra fienden från att skjuta hål i väggarna med kanonkulor. Även idag skapar tegelbeklädnaden en vacker fasad, men det finns också krav på helt nya egenskaper hos konstruktionen. Stofix är ett modernt sätt att göra en äkta tegelfasad som svarar mot nuvarande krav på teknik och energieffektivitet.

Läs mera om Stofix-fasadkonstruktioner »

 

En traditionellt murad fasad är sällan i skick

En tegelfasad som murats på plats på traditionellt sätt innebär en risk för fuktskador i många objekt. I murningsskedet har murmurbruket ofta täppt till luftspalten och förhindrat att vatten leds ut ur konstruktionen, vilket är nödvändigt för att tegelfasaden ska fungera i längden. Ifall det gått så här, ventileras inte fasadkonstruktionen och därmed torkar den inte på önskat sätt. Stofix-tegelfasadplattorna monteras på metallskenor, som gör att ventileringen av konstruktionen säkert fungerar. En effektivt ventilerad och isolerande konstruktion som andas garanterar en hälsosam och trivsam boendemiljö långt framöver.

Se hur Stofix fungerar i jämförelse med traditionell murning »

 

En säker och snabbt monterbar konstruktion för olika behovkuva-stonel

Stofix muras inte på plats, utan fasaden tillverkas på en fabrik under gynnsamma och stabila förhållanden, och sedan monteras den i form av tegelplattor på väggen med ett infästningssystem. Därefter slutförs ytbehandlingen med fogning av tegelplattorna. Stofix lämpar sig som fasadalternativ för många olika objekt; som en ny fasad istället för en gammal som skall rivas, som ett skyddande yttre hölje för en byggnad som behöver effektivare värmeisolering eller enbart som en kall fasad som fungerar tekniskt korrekt.

Läs mera om objekt för Stofix »

 

20-warranty20 års garanti

Stofix Oy garanterar produktens hållbarhet genom att ge en 20 års väderbeständighetsgaranti för varje fasad med Stofix-tegelplattor.

 

 

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.