Äkta tegelbeklädnad – smartare utformad

Med Stofix tegelfasadsystem kan du konstruera en äkta tegelfasad med säkert, beprövat tegel. Fasaden motstår både sommarens regn och vinterns frost.

I Stofix tegelfasadsystem kombineras tegelfasadens fördelar med en modern och effektiv byggmetod. Stofix erbjuder en metod att konstruera en äkta tegelfasad.

20 års garanti

20-warrantyStofix garanterar produkternas hållbarhet och erbjuder 20 års garanti för väderbeständighet för alla Stofix tegelfasader

Säker och lättmonterad konstruktion för olika ändamål

Stofix-fasaden är lämplig för många olika ändamål: för att ersätta en gammal fasad, för tilläggsisolering eller för att helt enkelt konstruera en tekniskt fungerande tegelvägg

Stofix-systemet kan monteras på alla lastbärande konstruktioner som tål ungefär 40 kg/m2. Olika typer av isolering kan användas.

Förtillverkad

Varje Stofix tegelpanel tillverkas på fabriken, under ideala och enhetliga förhållanden, och monteras sedan på väggen med ett unikt monteringssystem. Skarvarna mellan tegelpanelerna fogas sedan med bruk för att skapa en färdig yta.

Stofix prefabricerade tegelpaneler levereras från fabriken till byggplatsen och kan snabbt monteras med ett moduluppbyggt monteringssystem. Systemet är lättmonterat och enskilda tegelstenar behöver inte hanteras vid byggplatsen.

Separat konstruktion

Stofix är en äkta tegelfasad, som kombinerar en traditionell vacker tegelyta med en modern infästningsteknik. En fasad av Stofix-tegelplattor monteras på fästskenor, och mellan det yttre höljet och värmeisoleringen bildas det då en konstruktion som ventileras på rätt sätt.

 

Stofix fabriken ligger i Poznan, Polen.

Certifikat & Publikationer

Tegelelementens tekniska egenskaper

Stofix tegelelement är uppbyggda av bränt tegel, polymermodifierat bruk och en pressad metallram. Tegelelementens standardstorlek är ungefär 600 mm x 1200 mm, beroende på tegelstorleken och mönstret.

Tegelelementet

Väderbeständigt äkta bränt tegel ger väggkonstruktionen och isoleringen ett långvarigt skydd.

Upphängningsskenan

Upphängningsskenan bär upp tegelelementen och skapar en ventilationsspalt.

Z-profil

Om ingen ytterligare isolering behövs, monteras Z-skenorna direkt på den bärande konstruktionen, som ofta består av kraftiga isoleringsskivor. Z-skenorna har en viktig roll i det moduluppbyggda monteringssystemet. Skenorna ger en exakt positionering av isoleringsskenorna utan att det behövs mätningar. Fördelarna är effektiv montering och ett enhetligt utseende.

Isoleringsskenan

Isoleringsskenan skapar distans mot väggytan. Skenan håller även isoleringen på plats. Den gamla väggens snedhet kan kompenseras med isoleringsskenorna och väggfästena

Väggfästen

Väggfästena bär upp hela systemets vikt. Väggfästenas längder väljs beroende på isoleringens tjocklek

Tegelelementens tekniska egenskaper

Stofix tegelelement är uppbyggda av bränt tegel, polymermodifierat bruk och en pressad metallram. Tegelelementens standardstorlek är ungefär 600 mm x 1200 mm, beroende på tegelstorleken och mönstret.

Stofix tegelfasad bränt tegel
Teglets färg och struktur valfria färger och strukturer kan fås från välkända tegeltillverkare
Fogens fär färger enligt Stofix färgkarta
Tegelskivans storlek allt tegel i standardstorlek kan användas
Fogens yta mikrosten (stenkross)
Tegelelementens storlek ungefär 1200 x 600 mm (0,72 m2)
Vikt ca 35–40 kg/m2 (ungefär 25–29 kg/element)
Tilläggsisolering 40–300 mm
Förband Standard är 1/2 förband, 1/3 förband eller rakt förband. Specialförband kan fås
Luftspalt 35mm
Temperaturutvidgning 0,5 mm/m (-20 °C – +50 °C)

 

Rörelseskarvar med 7,5 m mellanrum när längd/höjd överstiger 12 m
Fästanordningar varmförzinkad 350-600 g/m2 tjocklek 0,7-2 mm

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.