Om Oss

Historia

Stofix grundades 1993 och har sedan dess legat i framkant inom utvecklingen av tegelprodukter. Idag tillverkar Stofix branschens mest innovativa lösning för tegelfasader. Med sitt huvudkontor i Finland överträffar den banbrytande, patenterade produkten alla andra system på marknaden. Stofix målsättning var att revolutionera tegelfasadmarknaden, genom att hitta ett sätt att konstruera en tegelbeklädnad som verkligen möter kraven som ställs inom dagens byggindustri.

Ett företag med internationell dimension

Stofix-metoden för att bygga äkta och energieffektiva tegelfasader på ett snabbare sätt har rönt intresse över hela världen. Det finns i dagsläget Stofix-kontor i Finland, Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Med över 900 installationer över hela världen är Stofix stolt över produkten som har en lång livslängd och 20 års garanti. Våra fabriker finns i Polen och Finland.

Produktutveckling och produktion

Stofix har tagit stora steg framåt sedan produktutvecklingen började för över två decennier sedan, med framsteg inom produktivitet, drift och energieffektivitet. Under de senaste 20 åren har produkten kontinuerligt utvecklats och är för närvarande i fjärde generationens fas. Pågående produktutveckling har säkerställt produktionskapacitet för olika tegelstorlekar, monteringssystem för stora betongelement och installationsutveckling, för att nämna några.

I vår automatiserade produktionslinje tillverkas Stofix-tegelpanelerna under strikt kontrollerade förhållanden. För att kunna garantera beklädnadens hållbarhet använder vi endast tegelplattor från välkända, betrodda tillverkare. Stofix-beklädnadens kvalitet och hållbarhet säkerställs dessutom genom rigorös kvalitetskontroll i varje led i värdekedjan, från råvaror till tillverkning och installation.

Stofix satsar på hållbarhet

Stofix brinner för vårt gemensamma klimat där bland annat tegelfasadsystemet har upp till 50 procent mindre koldioxidavtryck jämfört med traditionell murning. Konstruktionen minskar miljöpåverkan avsevärt eftersom den kräver mindre tid, resurser och material. Dessutom är produkten tillverkad av återvinningsbart material; metaller, ugnseldad tegel och natursten och allt produktionsavfall återvinns.

Ladda ner en gratis broschyr om en beständig och energisparande tegelfasadslösning

LADDA NED