Hållbarhet

Vi på Stofix har en tydlig målsättning vad det gäller vår gemensamma miljö. Vi vet att byggbranschen är en av de viktigaste branscherna att klimatanpassa och ställa om för att säkra vår planets framtid.  Därför är Stofix-produkterna gjorda av helt återvinningsbara material: metaller, ugnseldad tegelsten och natursten.

 

Stofix tar ansvar för miljön

Stofix mål är att tillsammans med samarbetspartners och leverantörer se till att det vi bygger håller för framtiden och kommande generationer. Vi vill erbjuda våra kunder miljöeffektiva lösningar och kontinuerligt utveckla miljöskyddsnivån och energieffektiviteten i vår verksamhet.

Tack vare vårt arbete med att minska energianvändningen genom hela värdekedjan kan energieffektiviteten hos en tegelbyggnad med Stofix tegelfasadssystem förbättras avsevärt och har upp till 50% mindre koldioxidavtryck jämfört med traditionell tegelmurning.

Stofix arbetar med återvinningsbart material

Vi arbetar enbart med återvinningsbart material vad gäller metaller och tegelstenar. Dessutom strävar vi efter att minimera den relativa förbrukningen av energi och råvaror, förhindra avfallsgenerering och korrekt hantering av avfall. Med Stofix system får du en tunnare fasad som tillåter mer värmeisolering med samma yttre dimensioner och minskar energianvändningen för både bostads- och kommersiella byggnader.

Som ett resultat av detta arbete är vi certifierade enligt Sunda Hus klass A, BF9K och svanenlistade enligt Eco Label.

 

Bättre energieffektivitet utan att kompromissa utseendet

Med Stofix ventilerade tegelfasadssytem finns det absolut ingen anledning att kompromissa med fasadens hållbarhet och energieffektivitet – tvärtom!

Energieffektiviteten och arkitektonisk estetik är bland de starka anledningarna att välja Stofix tegelfasad. Det här är vår riktning för att bygga ansvarsfullt för kommande generationer.

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.