Stofix

Leverantör av fasadtegelsystem

Företaget Stofix, med säte i Finland, tillverkar och levererar innovativa tegelfasadlösningar. Sedan grundandet 1993 har företaget legat i framkant inom utvecklingen av tegelprodukter. Stofix målsättning och affärsidé har varit att hitta ett sätt att skapa äkta tegelbeklädnad som uppfyller moderna byggregler och byggindustrins krav.

Stofix Sverige HQ

Kvalitetsfasad av tegel

Vår produktion startade 1997 och sedan dess har vi tillverkat vår unika, energieffektiva och tekniskt oöverträffade tegelbeklädnad. I vår automatiserade produktionslinje tillverkas Stofix-tegelpanelerna under strikt kontrollerade förhållanden. För att kunna garantera beklädnadens hållbarhet använder vi endast tegelplattor från välkända, betrodda tillverkare. Stofix-beklädnadens kvalitet och hållbarhet säkerställs dessutom genom rigorös kvalitetskontroll i varje led i värdekedjan, från råvaror till tillverkning och installation.

Perfekt resultat genom kontinuerlig produktutveckling

Stofix har tagit stora kliv framåt sedan produktutvecklingen inleddes för 20 år sedan. Vår utveckling har övertygat ett växande antal forskare, arkitekter och ingenjörer om att Stofix är det smartaste sättet att bygga tegelfasader.

 

Ett företag med en internationell dimension

Stofix-metoden för att bygga äkta och energieffektiva tegelfasader på ett snabbare sätt har rönt intresse över hela världen. Det finns Stofix-kontor i Finland, Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Vi satsar också stort på marknaderna i Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna. Projekt levereras fortlöpande även i andra länder. Mer information om det finns under Referenser. Tillverkningen sker i Polen.

Stofix satsar på hållbarhet

Vi tar hand om miljön på flera olika sätt. Stofix produkter är tillverkade av återvinningsbart material – metaller, tegel av bränd lera och natursten – och allt produktionsavfall återvinns. Stofix tegelfasader har upp till 50 procent mindre koldioxidavtryck jämfört med traditionell murning.

Läs mer om Stofix hållbarhetsarbete

 

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.