Är det dags för en fasadrenovering på din bostadsrättsförening / brf?

En fasadrenovering kan göra underverk för att snygga till, fräscha upp och till och med öka värdet på en bostadsrättsförening / brf. Men det är ofta en långdragen process som innebär en hel del obehag för de boende då man kan behöva knacka ner en befintlig fasad eller tvingas dras med tegel- och betongdamm en lång tid efter renoveringen.

Med Stofix prefabricerade tegelfasadsystem, som är speciellt framtaget för fasadrenovering, slipper du och din bostadsrättsförening / brf allt detta. Monteringen sker med ett moduluppbyggt monteringssystem som går snabbt att få på plats vilket även innebär att byggnaden inte behöver täckas eller omges av byggställningar. Vi monterar en vägg i taget med hjälp av personlyft och använder oss endast av handverktyg vilket innebär att mängden tegel- och betongdamm är minimal.

Vårt sätt att montera gör att det dessutom lämpar sig att renovera på vintern då lyftställningar får bättre fäste och gör mindre skador på gräsmattor och liknande.

Kan en fasadrenovering öka energieffektiviteten i din bostadsrättsförening / brf?

När vi utför en fasadrenovering med Stofix tegelplattor omvandlar vi en gammal tegelvägg i din bostadsrättsförening / brf till en modern specialkonstruktion. Eftersom Stofix tegelfasad är tunnare än en traditionell tegelfasad lämnar den plats för tilläggsisolering samt en ordentlig luftspalt som håller din fasad väl ventilerad. Tilläggsisoleringen innebär att det skapas en bättre värmehållning och luftspalten gör att fuktdrabbade byggnader får en möjlighet att torka ut och återhämta sig. 

Förutom en äkta tegelfasad har Stofix även ett flexibelt infästningssystem som innebär att man kan räta ut ojämnheter i fasader på exempelvis gamla hus som inte är helt lodräta. Det kan även anpassas till byggnadens särdrag och fås i alla typer av tegel och ytstrukturer.

Med Stofix får du dessutom en snygg fasad av äkta tegel som har längre hållbarhet än en traditionell fasad. Livslängden går från 30–50 år till 50–100 år med Stofix tegelfasad.

Kontakta oss

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av fasadrenoveringar och en unik samt tekniskt oöverträffad tegelbeklädnad som är både hållbar, underhållsfri och vacker.

Så om du är redo att ta tag i fasadrenoveringen på din bostadsrättsförening / brf, kontakta oss på Stofix så berättar vi mer om hur vi kan hitta en lösning som förbättrar just ert hus.

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.