Ett lämpligt alternativ för olika objekt med Stofix

En fasad av Stofix-tegelplattor kan monteras på olika sätt beroende på objektets behov. Valet av reparationssätt beror alltid i första hand på byggnadens tekniska tillstånd. Bland de reparationsalternativ som uppfyller de tekniska kraven väljs det som bäst svarar mot objektets arkitektoniska och ekonomiska kriterier. Vi hjälper till med att välja det renoveringssätt som bäst motsvarar behoven i ert hus.

 

Vi sköter fasadentrepenader också i form av hela projekt

Stofix sköter hela fasadentreprenaden för din del. Vi gör fasadrenoveringar för många slags objekt allt från bostadsrättsföreningar till köpcentra och från industrianläggningar till kulturhistoriska värdeobjekt. Vi kan också leverera enbart byggnadsmaterial för en Stofix-tegelfasad och instruera montörerna. Läs mer

Vi utbildar montörer och handleder konstruktörer

Vi tar väl hand om vartenda Stofix-tegelfasadobjekt. Vi övervakar monteringsarbetets kvalitet också på de arbetsplatser där vi inte själva utför monteringsarbeten, och vi utbildar montörer och samarbetspartners. På så sätt garanterar vi att varje fasad av Stofix-tegelplattor tillverkats med samma omsorg. Läs mer

En säker och snabbt monterbar konstruktion för olika behov

Stofix muras inte på plats, utan fasaden tillverkas på en fabrik under gynnsamma och stabila förhållanden, och sedan monteras den i form av tegelplattor på väggen med ett infästningssystem. Därefter slutförs ytbehandlingen med fogning av tegelplattorna. Stofix lämpar sig som fasadalternativ för många olika objekt; som en ny fasad istället för en gammal som skall rivas, som ett skyddande yttre hölje för en byggnad som behöver effektivare värmeisolering eller enbart som en kall fasad som fungerar tekniskt korrekt. Läs mer

1. Att bygga fasadens yttre skal och isolering

Stofix - Att bygga fasadens yttre skal och isoleringIfall hela fasaden måste rivas eller om det gäller ett nybygge, är fasadkonstruktionens ventilation och torkning av central betydelse för att garantera en fasad som håller länge. För att med säkerhet eliminera problem med fukt eller mikrober i en existerande väggkonstruktion, är det enda sättet att byta ut det yttre skalet vid renovering.

Rivning av det gamla yttre skalet och fasadmurningen, byte av isolering och en ny fasad med Stofix-tegelplattor medför följande fördelar:

  • Värmeisoleringen kan ökas, varvid väggkonstruktionens U-värde miskar med upp till hälften
  • En ventilerad fasad garanterar en sund innerkonstruktion
  • En fungerande vattenledning från konstruktionen
  • Byggnadens utseende bevaras utan att göra avkall på de arkitektoniska detaljerna.

 

2. En tilläggsvärmeisolering på 50–100 mm

Stofix - En tilläggsvärmeisolering på 50–100 mmVid fasadrenovering binds det gamla yttre skalet vid stommen och bekläs med Stofix-tegelfasadskivor. I samband med beklädnaden görs en tilläggsvärmeisolering utanför den gamla konstruktionen.

Det primära syftet med tilläggsvärmeisoleringen är att skydda den gamla konstruktionen mot ytterligare skador. En tilläggsvärmeisolering höjer också byggnadens energiekonomi och boendekomfort.

När en gammal fasad bekläs med Stofix-tegelplattor får man följande fördelar:

  • Frostvittringen upphör
  • Den gamla byggnaden torkar snabbare när temperaturen stiger och skadorna sprids inte längre
  • Väggkonstruktionens värmegenomgångskoefficient sjunker väsentligt
  • Byggnaden får en äkta, vacker tegelfasad.

3. Kallfasad

Stofix - KallfasadMed kallfasad, dvs. en täckande renovering, avser man ett renoveringssätt, där den gamla fasaden täcks med en ny fasad som fästs på det gamla yttre skalet. En kallfasad på en gammal fasad ökar den gamla konstruktionens tyngd, och därför måste man försäkra sig om att den nya fasaden kan fästas säkert på den gamla konstruktionen.

En Stofix-kallfasad medför följande fördelar:

  • En garanterat ventilerad konstruktion, som samtidigt torkar den gamla väggkonstruktionen.
  • Byggnaden får en äkta tegelfasad.

Så här monteras fasaden

Se varför Stofix-tegelfasadplattan förutom sina övriga fördelar också är lätt att montera.

 

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.