Separat konstruktion

Välj en fungerande specialkonstruktion som fasad

Stofix är en äkta tegelfasad, som kombinerar en traditionell vacker tegelyta med en modern infästningsteknik. En fasad av Stofix-tegelplattor monteras på fästskenor, och mellan det yttre höljet och värmeisoleringen bildas det då en konstruktion som ventileras på rätt sätt.

 

Stofix Ventilerat tegelfasadsystem

 

Två lösningar i ett

En fasad av Stofix-tegelplattor kombinerar två skilda system; en metallstomme som används vid infästningen, med vilken man kan reparera justera ojämnheter i fasaden, samt en egentlig tegelbeklädnad. Tillsammans bildar de ett modernt sätt att göra en tegelfasad.

Stofix håller – huset likaså

Tack vare sin tunna och ventilerbara konstruktion som isolerats från stommen torkar Stofix snabbt, och förstör inte fogarna till följd av värmeutvidgning. Detta ökar avsevärt tegelfasadens hållbarhet. Om en traditionell utåt torkande, tjock tegelfasad håller i 30-50 år, så håller en ventilerad Stofix-tegelfasad i 50-100 år. När en fasadbeklädnad får torka efter regn och det finns en ordentlig och effektiv ventilation under fasaden, håller väggens konstruktioner och dess isoleringsförmåga betydligt bättre.

Stofix-tegelfasadens hörnlösningar ser likadana ut som de som murats på platsen. Fönstersmygarna  och dörrposterna samt hörnen utförs med måttnoggranna hörnstycken.

 

Stofix lämpar sig också för ”personligare” objekt

Gamla hus är inte lodräta. Tack vare ett flexibelt fästsystem kan Stofix användas för att räta ut ojämnheter i väggen. Fogarna mellan Stofix-tegelfasadplattorna görs på arbetsplatsen med samma mikrosten som på fabriken. Slutresultatet är en vacker, äkta tegelfasad.

Stofix tillverkas i Polen

Stofix-tegelfasaderna tillverkas på vår egen fabrik i Poznan. Vår automatiserade produktion garanterar att varje Stofix-fasadskiva tillverkas under optimala förhållanden och dess kvalitet övervakas enligt stränga kriterier. På vår fabrik klarar vi av alla tänkbara tegelstorlekar och förband.

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.