Så här monteras en Stofix-tegelplatta – se på videon!

Så här konstrueras en Stofix-tegelfasad på väggen

En fasad av Stofix-tegelplattor går snabbt att montera, så huset behöver inte vara inpackat i flera månader. Det går att riva den gamla tegelytan och montera den nya fasaden av tegelplattor med lätta lyftredskap, en vägg i taget. Monteringsarbetet förorsakar inte mera buller än handverktyg, och det uppstår så gott som inget tegel- och murbruksdamm.

Man kan också montera en fasad av Stofix-tegelplattor på vintern. En tjälfrusen jord håller bättre för lyftanordningar och planteringarna är då också mera skyddade Fasaden är i skick inför den kommande sommarens regn, och hemmasemestern störs inte av monteringsarbeten.

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.