Problem med traditionell tegelmurning

En traditionellt murad tegelfasad kan ge risk för fuktskador

Murning av en tegelfasad på traditionellt sätt medför flera riskfaktorer, som kan rubba fasadens funktion. Dessutom utsätts en tegelfasad för hård belastning i nordiska förhållanden. 

 

perinteinen-tiilimuuraus-sve

 

Fukt kan orsaka mögelskador

Ihållande regn och fukt väter teglet och den underliggande isoleringen. Ställvis kan fukten absorberas ända in i innerväggen. En ventilationsspalt som murats i tegelväggen på plats kan ha täppts till redan i byggskedet, när murmurbruket trängt ut mellan teglen. Ifall så har skett, får konstruktionen aldrig torka ordentligt och börjar mögla, vilket kan medföra allvarliga hälsorisker.

 

En fuktig tegelkonstruktion är farlig i synnerhet på vintern

Dessutom är en fuktig konstruktion synnerligen skadlig under vintern, då temperaturerna varierar snabbt. En fuktig konstruktion förvittrar när den fryser, vilket förorsakar dels estetiska nackdelar, dels en allvarlig säkerhetsrisk, när teglen börjar lossna och falla ner från väggen. Om förvittringen har hunnit bli omfattande blir renoveringen dyr. I ett hus som är i dåligt skick blir såväl boendekomforten som husets värde lidande.

 

Stofix – en väl ventilerad tegelfasad

En fasad av Stofix -tegelplattor gör en gammal tegelvägg till en modern specialstomkonstruktion. En tillräcklig ventilationsspalt torkar konstruktionerna och håller dem torra. En fasad av Stofix -tegelplattor består av äkta tegel, så utifrån ser man ingen skillnad mellan den och en traditionell murning. Hörnen och fönstersmygarna i Stofix -tegelfasaden konstrueras på plats, vilket garanterar ett genomarbetat intryck.

Ett mera energieffektivt sätt att göra en tegelfasad

Vid traditionellt murad tegelfasad med en tjocklek på minst 85mm men vanligen 130mm. Tegelytan i en Stofix-fasad är betydligt tunnare, vilket gör att man avsevärt kan öka husets isolering, och sålunda förbättra byggnadens U-värde, utan att ändra på husets ytttre dimensioner.

 

Ta del av olika sätt att konstruera en fasad av Stofix-tegelplattor »

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.