Planering

Hur ser er färdiga fasad ut?

Vi hjälper till med att planera er fasadrenovering så att ni kan se hur fasaden ser ut som färdig. Det ger representanterna eller bostadsrättsföreningen en möjlighet att se vad som håller på att ske med huset, och planeraren får hjälp i sitt arbete med såväl de strukturella lösningarna som ytmaterialen.

suunnittelu

Konstruktion

Vi konstruerar fasaden på ert hus så att vi genast kan visa hur objektet kommer att se ut som färdigt. Vi kan också göra flera alternativa konstruktioner av objekt, så att ni kan jämföra utseendet hos flera ytmaterial. Samtidigt får ni ett kostnadsförslag på helheten. Då får ni veta exakt vad ni håller på att skaffa och hur mycket utförandet kostar.

Hjälp med byggnads- och fasadplaneringen

Vi hjälper också byggnadsplaneraren och arkitekten med att planera detaljerna, så att planering tar kortare tid.

Sålunda framskrider projektet så smidigt som möjligt. Vi gör också upp alla nödvändiga planer för våra kunder t.ex. med avseende på byggnadslov o.a.

Så här fungerar fasadmodelleringen

 

  • Till vänster en bild av den gamla fasaden
  • Till höger en modellering av samma fasad

 

Elementplanering

Då fasadens utseende och konstruktion slagits fast, gör vi upp en elementplan för det egentliga monteringsarbetet. Det betyder att vi genererar ett elementschema över väggen med ett Stofix CAD-program.

Be om en offert

Berätta för oss om ditt projekt eller be om ett konkurrerande anbud med blanketten i vänstra kanten!

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.